Skip to main content

Portmone eCommerce iOS SDK

Терміни та визначення

ТермінВизначення
Мерчант, Інтернет-магазин або ПартнерОрганізація, що уклала договір з Portmone.com про надання послуг з приймання платежів
Покупець, КлієнтВідвідувач Інтернет-магазину Мерчанта з метою ознайомлення з асортиментом товарів (послуг) та здійснення покупки
Картка, Платіжна карткаПлатіжні картки міжнародних платіжних систем Visa, Mastercard та Національної платіжної системи ПРОСТІР
ТокенЦифровий ідентифікатор картки, що генерується при першій операції і далі використовується для швидкої оплати
АвторизаціяПроцедура отримання підтвердження від банка-емітента на проведення операції оплати карткою
Біометрична авторизаціяПроцес підтвердження платежу за допомогою технології ідентифікації біометричних даних (відбитків пальців, форми обличчя)
Банк-емітент банківських картокБанк, що є учасником платіжної системи та здійснює випуск (емісію) та обслуговування банківських карток
3-D Secure3-D Secure - це протокол, який використовувався для забезпечення додаткового рівня безпеки онлайн-платежів з використанням банківських карток

Загальний опис

Portmone SDK e-com підтримує версію iOS 12.0 та пізніші версії.

Може бути інтегроване в проект двома способами:

 • копіювати PortmoneSDKEcom.framework вручну в проект:

TargetBuild PhasesEmbed Frameworks додати цей файл і виставити DestinationFrameworks

 • використати CocoaPods:
pod 'PortmoneSDKEcom'

Сценарії використання

 1. Оплата карткою.
 2. Отримання токену (збереження картки).
 3. Оплата за токеном (токен картки може бути отриманий за сценарієм 1 або 2).
 4. Переказ з токену на номер картки.
 5. Оплата через Apple Pay.
 6. Оплата за допомогою Touch/Face ID.
 7. Масова оплата комунальних рахунків

Опис програмного інтерфейсу

1. Початок роботи з SDK

Для використання методів SDK перед початком роботи необхідно ініціалізувати Payment Presenter, який приймає набір параметрів:

/// Initializer
public init(delegate: PaymentPresenterDelegate,
styleSource: StyleSource? = nil,
language: PortmoneSDKEcom.PaymentPresenter.Language? = nil,
biometricAuth: Bool = false),
customUid: String? = nil)

Параметри

ПолеТипОписNullability
delegatePaymentPresenterDelegateПротокол для зворотнього зв’язку SDK. Надає інформацію про стан платежуrequired
styleSourceStyleSourceПротокол для кастомізації елементів на екранахoptional
languageLanguageЕнам для встановлення мови інтерфейсу SDK. Можливі значення: ukrainian, english. Якщо параметр не передано, буде використовуватись мова пристрою клієнтаrequired
biometricAuthBoolПараметр для активації біометричної авторизації. Значення без задання: falseoptional
customUidStringІдентифікатор ендпоінту, на який будуть надсилатись запити. Необхідність заповнення погоджується з менеджером Portmone.comoptional

Зверніть увагу - для того, щоб увімкнути можливість біометричної авторизації, необхідно надіслати відповідного листа з зареєстрованої адреси електронної пошти менеджерам Portmone.com по співпраці на адресу [email protected].

Протокол PaymentPresenterDelegate

/// Protocol for return payment result
@objc public protocol PaymentPresenterDelegate: class {
/// Method triggered as result of payment process.
///
/// - Parameter bill: Bill
/// - Parameter error: Error
func didFinishPayment(bill: Bill?, error: Error?)

/// Method triggered as result of payment bills process.
///
/// - Parameter bills: [UBill]
/// - Parameter error: Error
@objc optional func didFinishPaymentBills(bills: [UBill]?, error: Error?)

/// Optional method.
/// Method triggered when PortmoneSDK had already dismissed.
@objc optional func dismissedSDK()

/// Optional method.
/// Method triggered when the client closed the PortmoneSDK.
@objc optional func canceledSDK()
}

Методи PayeePaymentDelegate

МетодПараметриОпис
didFinishPaymentPortmoneSDKEcom.Bill?
Error?
Викликається після завершення оплати. У разі успішного проведення присутній об’єкт Bill, при виникненні помилки може бути присутня системна помилка або об’єкт протоколу Error
didFinishPaymentBills[PortmoneSDKEcom.UBill]?Error?Викликається після завершення масової оплати. У разі успішного проведення присутні об’єкти UBill, при виникненні помилки може бути присутня системна помилка або об’єкт протоколу Error
dismissedSDKВикликається після закриття вікна з оплатою
canceledSDKВикликається після закриття користувачем вікна з оплатою

Протокол StyleSource

/// Title label font (All screens)
func titleFont() -> UIFont

/// Title label color (All screens)
func titleColor() -> UIColor

/// Section header label font (Payment, commission screens)
func headersFont() -> UIFont

/// Section header label color (Payment, commission screens)
func headersColor() -> UIColor

/// Section header view background color (Payment, commission screens)
func headersBackgroundColor() -> UIColor

/// All textFields placeholder font
func placeholdersFont() -> UIFont

/// All textFields placeholder color
func placeholdersColor() -> UIColor

/// All textFields text font
func textsFont() -> UIFont

/// All textFields text color
func textsColor() -> UIColor

/// All error strings text font
func errorsFont() -> UIFont

/// All error strings text color
func errorsColor() -> UIColor

/// All background color (Table, cells, navigation bar)
func backgroundColor() -> UIColor

/// Message label font (Result, 2d verification screens)
func resultMessageFont() -> UIFont

/// Message label color (Result, 2d verification screens)
func resultMessageColor() -> UIColor

/// Save receipt title color (Result screen)
func resultSaveReceiptColor() -> UIColor

/// Informative label on button (Save card screen)
func infoTextsFont() -> UIFont

func infoTextsColor() -> UIColor

/// Buttons back and next title font
func buttonTitleFont() -> UIFont

/// Button bottom title color
func buttonTitleColor() -> UIColor

/// Buttons back and next tint color
func buttonColor() -> UIColor

/// Button corner radius
func buttonCornerRadius() -> CGFloat

/// Biometric button title color
func biometricButtonColor() -> UIColor

/// Image for success result
func successImage() -> UIImage?

/// Image for failure result
func failureImage() -> UIImage?
МетодПовертає параметриОпис
titleFontUIFontВідбувається зміна шрифту заголовків на всіх екранах. Розмір залишається сталим
titleColorUIColorВідбувається зміна кольору заголовків на всіх екранах
headersFontUIFontВідбувається зміна шрифту всіх заголовків розділів. Розмір залишається сталим
headersColorUIColorВідбувається зміна кольору всіх заголовків розділів
headersBackgroundColorUIColorВідбувається зміна фонового кольору всіх заголовків розділів
placeholdersFontUIFontВідбувається зміна шрифту заповнювачів на всіх екранах. Розмір залишається сталим
placeholdersColorUIColorВідбувається зміна кольору заповнювачів на всіх екранах
textsFontUIFontВідбувається зміна шрифту основних текстів у полях введення на всіх екранах. Розмір залишається сталим
textsColorUIColorВідбувається зміна кольору основних текстів у полях введення на всіх екранах
errorsFontUIFontВідбувається зміна шрифту помилок на всіх екранах. Розмір залишається сталим
errorsColorUIColorВідбувається зміна кольору помилок на всіх екранах. Розмір залишається сталим
backgroundColorUIColorВідбувається зміна фонового кольору на всіх екранах
resultMessageFontUIFontВідбувається зміна шрифту інформаційного повідомлення на екранах 2д перевірки та результату оплати. Розмір шрифту залишається сталим
resultMessageColorUIColorВідбувається зміна кольору інформаційного повідомлення на екранах 2д перевірки та результату оплати
resultSaveReceiptColorUIColorВідбувається зміна кольору назви кнопки збереження квитанції на екрані результату оплати
infoTextsFontUIFontВідбувається зміна шрифту інформаційного тексту на екрані збереження картки. Розмір шрифту залишається сталим
infoTextsColorUIColorВідбувається зміна кольору інформаційного тексту на екрані збереження картки
buttonTitleFontUIFontВідбувається зміна шрифту назв кнопок на всіх екранах. Розмір шрифту залишається сталим
buttonTitleColorUIColorВідбувається зміна кольору назв кнопок на всіх екранах
buttonColorUIColorВідбувається зміна фонового кольору або кольору назв кнопок на всіх екранах
buttonCornerRadiusCGFloatВідбувається зміна радісу заокруглення кнопок на всіх екранах
biometricButtonColorUIColorВідбувається зміна кольору назви біометричної кнопки на екрані оплати за токеном
successImageUIImage?Відбувається зміна іконки успішної оплати
failureImageUIImage?Відбувається зміна іконки неуспішної оплати

Приклад:

private var presenter: PaymentPresenter?

override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()

presenter = PaymentPresenter(delegate: self,
styleSource: self,
language: .ukrainian,
biometricAuth: true),
customUid: “YOUR_CUSTOM_UID_FROM_PORTMONE”)
}

2. Оплата карткою

2.1. Ініціалізація оплати карткою

Для виклику екрану оплати карткою необхідно викликати метод presentPaymentByCard, передавши необхідні параметри.

PaymentPresenter

// Method to present payment by card screen
public func presentPaymentByCard(on controller: UIViewController,
params: PortmoneSDKEcom.PaymentParams,
showReceiptScreen: Bool)

// Method for changing SDK redirection point for unsuccessful payment results.
// If you set true - SDK will be dismissed, otherwise, SDK will return the user
// to previous page. The default value is false
public func setReturnToDetails(disabled: Bool)

Параметри методу presentPaymentByCard

ПараметрТипОписNullability
controllerUIViewControllerКонтролер, поверх якого показується екран оплати карткоюrequired
paramsPaymentParamsПараметри, необхідні для проведення платежуrequired
showReceiptScreenBoolПараметр, за допомогою якого можна вимкнути відображення екрану із збереженням квитанції після успішної оплати (default true)
(* параметр доступний з версії 1.4.0 SDK)
optional

Об’єкт PaymentParams

ПолеТипОписNullability
descriptionStringОпис призначення платежуoptional
attribute1StringАтрибут оплати 1optional
attribute2StringАтрибут оплати 2optional
attribute3StringАтрибут оплати 3optional
attribute4StringАтрибут оплати 4optional
attribute5StringАтрибут оплати 5. Використовується для передачі параметрів розщеплення платежу (детальний опис процедури наведений у розділі «Розщеплення платежу»)optional
billNumberStringНомер рахунку, що сплачується. До 120 символів, повинен бути унікальним в рамках одного замовлення. Якщо замовлення з цим номером вже було оплачено, система Portmone.com відхилить транзакціюoptional
preauthFlagBoolРежим преавторизації. Кошти не списуються з рахунку, а лише блокуються. Значення без задання: falseoptional
billCurrencyCurrencyВалюта проведення платежу. Можливі значення: UAH (стандартна), USD, EUR, GBP, BYN, KZToptional
billAmountDoubleСума замовлення. Приклад: “1.00”required
billAmountWcvvDoubleМаксимальна сума замовлення, яку можна оплатити без введення CVV. Використовується при оплаті за токеном. Приклад: “1.00”required
payeeIdStringІдентифікатор одержувача платежуrequired
typePaymentTypeТип платежу. Може приймати одне з трьох значень: 1) .payment – стандартний варіант; 2) .mobilePayment – відбувається зміна текста заголовка опису на "Номер телефону", а до значення опису додається "+380"; 3) .account – відбувається зміна текста заголовка опису на “Номер особового рахунку”optional
merchantIdentifierStringІдентифікатор, який ви реєструєте в Apple, який однозначно ідентифікує ваш бізнес як мерчанта, здатного здійснювати платежі (MerchantID)optional
paymentFlowTypePaymentFlowTypeАтрибут, який відповідає за можливі сценарії оплати: карткою, карткою або Apple Pay, або тільки Apple Pay. Можливі значення: .byCard (значення без задання), .byCardAndApplePay, .byApplePayoptional

Приклад:

@IBAction private func payButtonClicked(_ sender: UIButton) {
var billNumb = ""
if billNumber.text?.isEmpty ?? true {
billNumb = "SD\(Int(Date().timeIntervalSince1970))"
} else {
billNumb = billNumber.text ?? ""
}
// Параметр withoutCVV використовується при оплаті за токеном
let flowType = PaymentFlowType(payWithCard: payWithCardSwitch.isOn,
payWithApplePay: payWithAPaySwitch.isOn,
withoutCVV: false)

let paymentParams = PaymentParams(description: contractNumber.text ?? "",
attribute1: attribute1.text ?? "",
attribute2: attribute2.text ?? "",
attribute3: attribute3.text ?? "",
attribute4: attribute4.text ?? "",
attribute5: attribute5.text ?? "",
billNumber: billNumb,
preauthFlag: preauthFlag.isOn,
billCurrency: .uah,
billAmount: Double(billAmount.text ?? "") ?? 0,
details: billDetails.text ?? "",
payeeId: payeeId.text ?? "",
merchantIdentifier: merchantIdTextField.text ?? "",
paymentFlowType: flowType)

// Виклик функції зі значенням true поверне користувача в додаток,
// повністю закривши SDK у випадку неуспішної оплати
presenter?.setReturnToDetails(disabled: true)

presenter?.presentPaymentByCard(on: self, params: initParams)
}

Приклад відображення екрану оплати карткою (без стилізації)

Мал. 1а. Приклад відображення екрану оплати карткою (без стилізації)

Приклад відображення екрану оплати карткою (без стилізації)

Мал. 1б. Приклад відображення екрану оплати карткою (без стилізації)

Екран оплати карткою (приклад стилізації)

Мал. 2а. Екран оплати карткою (приклад стилізації)

Екран оплати карткою (приклад стилізації)

Мал. 2б. Екран оплати карткою (приклад стилізації)

2.2. Отримання результату оплати карткою

Після успішної оплати буде сформований об’єкт Bill з інформацією про оплату та буде викликаний метод didFinishPayment делегата PaymentPresenterDelegate з ним в ролі параметра. У разі помилки при оплаті параметром буде системна помилка або об’єкт протоколу Error.

Об’єкт Bill

ПолеТипОписNullability
billIdStringІдентифікатор здійсненої оплатиoptional
statusStringСтатус проведеної оплати. Можливі значення: "PAYED" та "PREAUTH", в залежності від потрібного типу оплати, вибраного під час ініціалізаціїrequired
billAmountdoubleСума проведеної оплатиrequired
cardMaskStringМаска картки, яка була використана для оплати, з першими шістьма та останніми чотирма цифрами номеру карткиoptional
commissionAmountdoubleКомісія проведеної оплатиrequired
recieptUrlStringПосилання на pdf з квитанцієюoptional
contractNumberStringНомер особового рахункуoptional
payDatelongЧас здійсненої оплати в мілісекундахoptional
payeeNameStringНазва компанії, на яку проводилась оплатаoptional
tokenStringТокен проведеної оплати. У випадку оплати через Apple Pay повернеться niloptional

Приклад:

// self <-- PaymentPresenter
extension PayByCardViewController: PaymentPresenterDelegate {
func didFinishPayment(bill: Bill?, error: Error?) {
// Save used card
UserDefaults.standard.set(bill?.cardMask, forKey: cardMask)
UserDefaults.standard.set(bill?.token, forKey: cardToken)

if error != nil {
self.presentAlert(title: "Error", message: error?.localizedDescription)
}

if bill != nil {
let mask = bill?.cardMask ?? ""
let token = bill?.token ?? ""
self.presentAlert(title: "Payment Success",
message: "Card mask: \n\(mask), \nToken: \n\(token)")
}
}
}

3. Збереження картки

Механізм збереження картки дозволяє отримати токен для подальшої оплати цією карткою без вказання номеру та дати. Для отримання токену на картковому рахунку клієнта блокується 1 гривня (розблокування відбувається автоматично протягом 30 хвилин).

3.1. Ініціалізація збереження картки

Для виклику екрану збереження картки необхідно використати метод presentPreauthCard, передавши необхідні параметри.

PaymentPresenter

/// Method to present preauth card screen
public func presentPreauthCard(on controller: UIViewController,
params: PortmoneSDKEcom.PreauthParams)

Параметри методу presentPreauthCard

ПараметрТипОписNullability
controllerUIViewControllerКонтролер, поверх якого показується екран збереження карткиrequired
paramsPreauthParamsПараметри, необхідні для проведення платежуrequired

Об’єкт PreauthParams

ПолеТипОписNullability
payeeIdStringІдентифікатор одержувача платежуrequired
descriptionStringОпис призначення платежуrequired
billNumberStringНомер рахунку, що сплачується. До 120 символів, повинен бути унікальним в рамках одного замовлення. Якщо замовлення з цим номером вже було оплачено, система Portmone.com відхилить транзакціюoptional

Приклад:

@IBAction private func saveButtonClicked(_ sender: UIButton) {
var billNumb = ""
if billNumber.text?.isEmpty ?? true {
billNumb = "SD\(Int(Date().timeIntervalSince1970))"
} else {
billNumb = billNumber.text ?? ""
}

let preauthParams = PreauthParams(payeeId: payeeId.text ?? "",
description: contractNumber.text ?? "",
billNumber: billNumb)

presenter?.presentPreauthCard(on: self, params: preauthParams)
}

Приклад відображення екрану збереження картки без стилізації

Мал. 3. Приклад відображення екрану збереження картки (без стилізації)

Екран збереження картки (приклад стилізації)

Мал. 4. Екран збереження картки (приклад стилізації)

3.2. Отримання результату збереження

Після успішної оплати буде сформований об’єкт Bill інформацією про оплату та буде викликаний метод didFinishPayment делегата PaymentPresenterDelegate з ним в ролі параметра. У разі помилки при оплаті параметром буде системна помилка або об’єкт протоколу Error.

Об’єкт Bill

ПолеТипОписNullability
billIdStringІдентифікатор здійсненої оплатиoptional
statusStringСтатус проведеної оплати. Можливі значення: "PAYED" та "PREAUTH", в залежності від потрібного типу оплати, вибраного під час ініціалізаціїrequired
billAmountdoubleСума проведеної оплатиrequired
cardMaskStringМаска картки, яка була використана для оплати, з першими шістьма та останніми чотирма цифрами номеру карткиoptional
commissionAmountdoubleКомісія проведеної оплатиrequired
recieptUrlStringПосилання на pdf з квитанцієюoptional
contractNumberStringНомер особового рахункуoptional
payDatelongЧас здійсненої оплати в мілісекундахoptional
payeeNameStringНазва компанії, на яку проводилась оплатаoptional
tokenStringТокен проведеної оплатиoptional

Приклад:

// self <-- PaymentPresenter
extension SaveCardViewController: PaymentPresenterDelegate {
func didFinishPayment(bill: Bill?, error: Error?) {
// Save preauth card
UserDefaults.standard.set(bill?.cardMask, forKey: cardMask)
UserDefaults.standard.set(bill?.token, forKey: cardToken)

if error != nil {
self.presentAlert(title: "Error", message: error?.localizedDescription)
}

if bill != nil {
let mask = bill?.cardMask ?? ""
let token = bill?.token ?? ""
self.presentAlert(title: "Save Success",
message: "Card mask: \n\(mask), \nToken: \n\(token)")
}
}
}

4. Оплата за токеном

4.1. Ініціалізація оплати за токеном

Для виклику екрану оплати за токеном необхідно викликати метод presentPaymentByToken, передавши необхідні параметри.

PaymentPresenter

/// Method to present payment by token screen
public func presentPaymentByToken(on controller: UIViewController,
payParams: PortmoneSDKEcom.PaymentParams,
tokenParams: PortmoneSDKEcom.TokenPaymentParams,
showReceiptScreen: Bool = true)

// Method for changing SDK redirection point for unsuccessful payment results.
// If you set true - SDK will be dismissed, otherwise, SDK will return the user
// to previous page. The default value is false
public func setReturnToDetails(disabled: Bool)

Параметри методу presentPaymentByToken

ПараметрТипОписNullability
controllerUIViewControllerКонтролер, поверх якого показується екран оплати за токеномrequired
payParamsPaymentParamsПараметри, необхідні для проведення платежуrequired
tokenParamsTokenPaymentParamsПараметри, необхідні для проведення платежу за токеномrequired
showReceiptScreenBoolПараметр, за допомогою якого можна вимкнути відображення екрану із збереженням квитанції після успішної оплати (default true)
(* параметр доступний з версії 1.4.0 SDK)
optional

Об’єкт PaymentParams

ПолеТипОписNullability
descriptionStringОпис призначення платежуrequired
attribute1StringАтрибут оплати 1optional
attribute2StringАтрибут оплати 2optional
attribute3StringАтрибут оплати 3optional
attribute4StringАтрибут оплати 4optional
attribute5StringАтрибут оплати 5. Використовується для передачі параметрів розщеплення платежу (детальний опис процедури наведений у розділі «Розщеплення платежу»)optional
billNumberStringНомер рахунку, що сплачується. До 120 символів, повинен бути унікальним в рамках одного замовлення. Якщо замовлення з цим номером вже було оплачено, система Portmone.com відхилить транзакціюoptional
preauthFlagBoolРежим преавторизації. Кошти не списуються з рахунку, а лише блокуються. Значення без задання: falseoptional
billCurrencyCurrencyВалюта проведення платежу. Можливі значення: UAH (стандартна), USD, EUR,GBP, BYN, KZToptional
billAmountDoubleСума замовлення. Приклад: “1.00”required
billAmountWcvvDoubleМаксимальна сума замовлення, яку можна оплатити без введення CVV. Приклад: “1.00”. Оголошення параметру не є обов’язковим, але у разі його пропуску, буде встановлено значення 0required
payeeIdStringІдентифікатор одержувача платежуrequired

Об’єкт TokenPaymentParams

ПолеТипОписNullability
cardNumberMaskedStringЗамаскований номер карткиrequired
tokenDataStringТокен карткиrequired
merchantIdentifierStringІдентифікатор, який ви реєструєте в Apple, який однозначно ідентифікує ваш бізнес як мерчанта, здатного здійснювати платежі (Merchant ID)optional
paymentFlowTypePaymentFlowTypeАтрибут, який встановлює можливі сценарії оплати: карткою, карткою або Apple Pay, або тільки Apple Pay. Можливі значення: .byCard (значення без задання), .byCardAndApplePay, .byApplePay, .withoutCVV.
Використання параметру .withoutCVV дає можливість проводити оплати за токеном без введення користувачем CVV-коду (за умови, якщо параметр billAmount об’єкта PaymentParams буде меншим, ніж параметр billAmountWcvv)
optional

Зверніть увагу - для того, щоб увімкнути можливість оплати без введення CVV, необхідно надіслати відповідного листа з зареєстрованої адреси електронної пошти менеджерам Portmone.com по співпраці на адресу [email protected].

Приклад відображення екрану оплати за токеном/ оплати за допомогою Face ID (без стилізації)

Мал. 5. Приклад відображення екрану оплати за токеном/ оплати за допомогою Face ID (без стилізації)

Екран оплати за токеном/ оплати за допомогою Face ID (приклад стилізації)

Мал. 6. Екран оплати за токеном/ оплати за допомогою Face ID (приклад стилізації)

Приклад відображення екрану оплати за токеном/ оплати за допомогою Touch ID (без стилізації)

Мал. 7а. Приклад відображення екрану оплати за токеном/ оплати за допомогою Touch ID (без стилізації)

Приклад відображення екрану оплати за токеном/ оплати за допомогою Touch ID (без стилізації)

Мал. 7б. Приклад відображення екрану оплати за токеном/ оплати за допомогою Touch ID (без стилізації)

4.2. Отримання результату оплати за токеном

Після успішної оплати буде сформований об’єкт Bill з інформацією про оплату та буде викликаний метод didFinishPayment делегата PaymentPresenterDelegate з ним в ролі параметра. У разі помилки при оплаті параметром буде системна помилка або об’єкт протоколу Error.

Об’єкт Bill

ПолеТипОписNullability
billIdStringІдентифікатор здійсненої оплатиoptional
statusStringСтатус проведеної оплати. Можливі значення: "PAYED" та "PREAUTH", в залежності від потрібного типу оплати, вибраного під час ініціалізаціїrequired
billAmountdoubleСума проведеної оплатиrequired
cardMaskStringМаска картки, яка була використана для оплати, з першими шістьма та останніми чотирма цифрами номеру карткиoptional
commissionAmountdoubleКомісія проведеної оплатиrequired
recieptUrlStringПосилання на pdf з квитанцієюoptional
contractNumberStringНомер особового рахункуoptional
payDatelongЧас здійсненої оплати в мілісекундахoptional
payeeNameStringНазва компанії, на яку проводилась оплатаoptional
tokenStringТокен проведеної оплатиoptional

Приклад:

// self <-- PaymentPresenter
extension PayByTokenViewController: PaymentPresenterDelegate {
func didFinishPayment(bill: Bill?, error: Error?) {
if error != nil {
self.presentAlert(title: "Error", message: error?.localizedDescription)
}

if bill != nil {
let mask = bill?.cardMask ?? ""
let token = bill?.token ?? ""
self.presentAlert(title: "Payment Success",
message: "Card mask: \n\(mask), \nToken: \n\(token)")
}
}
}

5. Переказ з токену на номер картки

5.1. Ініціалізація переказу з токену на номер картки

Для виклику екрану переказу з токену на номер картки необхідно викликати метод presentTransferByToken, передавши необхідні параметри.

PaymentPresenter

/// Method to present payment by token screen
public func presentTransferByToken(on controller: UIViewController,
transferParams: PortmoneSDKEcom.TransferParams,
tokenParams: PortmoneSDKEcom.TokenPaymentParams,
showReceiptScreen: Bool = true)

Параметри методу presentTransferByToken

ПараметрТипОписNullability
controllerUIViewControllerКонтролер поверх, якого показується екран переказуrequired
transferParamsTransferParamsПараметри, необхідні для проведення платежуrequired
tokenParamsTokenPaymentParamsПараметри, необхідні для проведення платежу за токеномrequired
showReceiptScreenBoolПараметр, за допомогою якого можна вимкнути відображення екрану із збереженням квитанції після успішної оплати (default true)
(* параметр доступний з версії 1.4.0 SDK)
optional

Об’єкт TransferParams

ПолеТипОписNullability
attribute2StringАтрибут оплати 2optional
attribute3StringАтрибут оплати 3optional
attribute4StringАтрибут оплати 4optional
billNumberStringНомер рахунку, що сплачується. До 120 символів, повинен бути унікальним в рамках одного замовлення. Якщо замовлення з цим номером уже було оплачено, система Portmone.com відхилить транзакціюoptional
billAmountDoubleСума замовлення. Приклад: “1.00”required
payeeIdStringІдентифікатор одержувача платежуrequired

Об’єкт TokenPaymentParams

ПолеТипОписNullability
cardNumberMaskedStringЗамаскований номер карткиrequired
tokenDataStringТокен карткиrequired

Приклад:

@IBAction private func trasferButtonClicked(_ sender: UIButton) {
var billNumb = ""
if billNumber.text?.isEmpty ?? true {
billNumb = "SD\(Int(Date().timeIntervalSince1970))"
} else {
billNumb = billNumber.text ?? ""
}

let transferParams = TransferParams(attribute2: attribute2.text ?? "",
attribute3: attribute3.text ?? "",
attribute4: attribute4.text ?? "",
billNumber: billNumb,
billAmount: Double(billAmount.text ?? "") ?? 0,
payeeId: payeeId.text ?? "")

let mask = UserDefaults.standart.string(forKey: Constants.cardMask)
let token = UserDefaults.standart.string(forKey: Constants.cardToken)

let tokenParams = TokenPaymentParams(cardNumberMasked: mask ?? "",
tokenData: token ?? "")

presenter?.presentTransferByToken(on: self,
transferParams: transferParams,
tokenParams: tokenParams)
}

Приклад відображення екрану переказу (без стилізації)

Мал. 8а. Приклад відображення екрану переказу (без стилізації)

Приклад відображення екрану переказу (без стилізації)

Мал. 8б. Приклад відображення екрану переказу (без стилізації)

Екран переказу з токену на номер картки (приклад стилізації)

Мал. 9а. Екран переказу з токену на номер картки (приклад стилізації)

Екран переказу з токену на номер картки (приклад стилізації)

Мал. 9б. Екран переказу з токену на номер картки (приклад стилізації)

5.2. Отримання результату переказу з токену на номер картки

Після успішної оплати буде сформований об’єкт Bill з інформацією про оплату та буде викликаний метод didFinishPayment делегата PaymentPresenterDelegate з ним в ролі параметра. У разі помилки при оплаті параметром буде системна помилка або об’єкт протоколу Error.

Об’єкт Bill

ПолеТипОписNullability
billIdStringІдентифікатор здійсненої оплатиoptional
statusStringСтатус проведеної оплати. Можливі значення: “PAYED” та “PREAUTH”, в залежності від потрібного типу оплати, вибраного під час ініціалізаціїrequired
billAmountdoubleСума проведеної оплатиrequired
cardMaskSringМаска картки, яка була використана для оплати, з першими шістьма та останніми чотирма цифрами номеру карткиoptional
commissionAmountdoubleКомісія проведеної оплатиrequired
recieptUrlStringПосилання на pdf з квитанцієюoptional
contractNumberStringНомер особового рахункуoptional
payDatelongЧас здійсненої оплати в мілісекундахoptional
payeeNameStringНазва компанії, на яку проводилась оплатаoptional
tokenStringТокен проведеної оплатиoptional

Приклад:

// self <-- PaymentPresenter
extension PayByTokenViewController: PaymentPresenterDelegate {
func didFinishPayment(bill: Bill?, error: Error?) {
if error != nil {
self.presentAlert(title: "Error", message: error?.localizedDescription)
}

if bill != nil {
let mask = bill?.cardMask ?? ""
let token = bill?.token ?? ""
self.presentAlert(title: "Payment Success",
message: "Card mask: \n\(mask), \nToken: \n\(token)")
}
}
}

6. Оплата з використанням Apple Pay

Для приймання оплат через Apple Pay необхідно мати аккаунт в Apple Developer.

Далі необхідно виконати наступні кроки:

 1. Зареєструйте Merchant ID та надішліть у Portmone.com:

  a. Увійдіть до облікового запису Apple Developer Account.

  b. Перейдіть в розділ «Certificates, Identifiers & Profiles».

  c. У розділі «Identifiers» оберіть «Merchant IDs».

  d. Додайте новий Merchant ID, натиснувши на "+" у верхньому правому куті екрана.

  e. Заповніть необхідні поля* та натисніть «Continue».

  f. Натисніть «Register», щоб підтвердити введені дані.

  g. Надішліть ваш Merchant ID у Portmone.com за адресою: [email protected].

Примітка: * – Description – опис; Identifier – домен вашого сайту в зворотному порядку, з додаванням «merchant» на початку (наприклад, сайт shop.ua, Identifier – merchant.ua.shop).

 1. Отримайте зворотнім листом CSR-файл, сформований Portmone.com, який буде необхідним для подальших кроків.

 2. Сформуйте Apple Pay Payment Processing Certificate та надішліть до Portmone.com:

  a. Увійдіть до облікового запису Apple Developer Account.

  b. Перейдіть в розділ «Certificates, Identifiers & Profiles».

  c. У розділі «Identifiers» оберіть «Merchant IDs».

  d. Оберіть створений вами Merchant ID та натисніть «Edit».

  e. У розділі Apple Pay Payment Processing Certificate, натисніть «Create Certificate».

  f. На наступному екрані натисніть «Continue».

  g. Візьміть отриманий від Portmone.com CSR-файл та завантажте його на сайт, натиснувши «Choose File», а потім «Continue».

  h. Завантажте згенерований сертифікат.

  i. Надішліть завантажений сертифікат (файл apple_pay.cer) до Portmone.com за адресою: [email protected].

Для здійснення оплати через Apple Pay при виклику SDK в параметрі merchantIdentifier слід передавати свій Merchant ID.

Приклад відображення екрану оплати з можливістю оплати карткою або через Apple Pay (без стилізації)

Мал. 10а. Приклад відображення екрану оплати з можливістю оплати карткою або через Apple Pay (без стилізації)

Приклад відображення екрану оплати з можливістю оплати карткою або через Apple Pay (без стилізації)

Мал. 10б. Приклад відображення екрану оплати з можливістю оплати карткою або через Apple Pay (без стилізації)

Приклад відображення екрану оплати за допомогою Apple Pay (без стилізації)

Мал. 11. Приклад відображення екрану оплати за допомогою Apple Pay (без стилізації)

7. Масова оплата комунальних рахунків

Цей метод надає можливість оплати декілька рахунків, які були знайдені за допомогою пошуку за адресою.

7.1. Збереження картки

7.1.1 Отримання credentials

Необхідно зробити запит POST з параметрами логіну і паролю користувача, для отриманя credentials https://www.portmone.com.ua/r3/api/merchant-bills

Приклад запиту:

{
"method":"getcred",
"params": {
"data": {
"login": "Login,
"password": "Password"
}
},
"id":"1"
}

Приклад успішної відповіді:

{
"result": {
"credentials": "32397c10e4ccc5841ae706ed4b16d0eb42adce4e6890466663c140a017f6869c2a52f5d6384447"
},
"id": "1"
}

Зверніть увагу! Необхідно зберегти credentials. При зміні паролю необхідно сформувати credentials знову.

7.1.2 Збереження картки для масової оплати комунальних рахунків

Механізм збереження картки дозволяє отримати токен для подальшої масової оплати рахунків цією карткою без вказання номеру та дати.

Для виклику екрану оплати карткою необхідно викликати метод presentPreauthCardBill, передавши необхідні параметри.

PaymentPresenter

/// Method to present preauth card screen
public func presentPreauthCardBill(on controller: UIViewController,
params: PortmoneSDKEcom.SaveCardTokenBillParams)

Параметри методу presentPreauthCardBill

ПараметрТипОписNullability
controllerUIViewControllerКонтролер, поверх якого показується екран оплати карткоюrequired
paramsSaveCardTokenBillParamsПараметр,необхідний для проведення платежуrequired

SaveCardTokenBillParams

ПолеТипОписNullability
contractNumberStringЛогін користувачаrequired
attribute1StringCredentials який ми отримали зробивши запит описаний в пункті 7.1.1.required
languageLanguage.rawValueЕнам для встановлення мови інтерфейсу SDK. Можливі значення: ukrainian, english.required

Приклад:

  @IBAction private func saveButtonClicked(_ sender: UIButton) {

let initParams = SaveCardTokenBillParams(contractNumber: contractNumber.text ?? "",
attribute1: attribute1.text ?? "",
language: Language.ukrainian.rawValue)

presenter?.presentPreauthCardBill(on: self, params: initParams)

7.1.3 Отримання результату збереження

Після успішної оплати буде сформований об’єкт Bill інформацією про оплату та буде викликаний метод didFinishPayment делегата PaymentPresenterDelegate з ним в ролі параметра. У разі помилки при оплаті параметром буде системна помилка або об’єкт протоколу Error.

Об’єкт Bill

ПолеТипОписNullability
billIdStringІдентифікатор здійсненої оплатиoptional
statusStringСтатус проведеної оплати. Можливі значення: "PAYED" та "PREAUTH", в залежності від потрібного типу оплати, вибраного під час ініціалізаціїrequired
billAmountdoubleСума проведеної оплатиrequired
cardMaskSringМаска картки, яка була використана для оплати, з першими шістьма та останніми чотирма цифрами номеру карткиoptional
commissionAmountdoubleКомісія проведеної оплатиrequired
recieptUrlStringПосилання на pdf з квитанцієюoptional
contractNumberStringНомер особового рахункуoptional
payDatelongЧас здійсненої оплати в мілісекундахoptional
payeeNameStringНазва компанії, на яку проводилась оплатаoptional
tokenStringТокен проведеної оплатиoptional

Приклад:

// self <-- PaymentPresenter
extension SaveCardViewController: PaymentPresenterDelegate {
func didFinishPayment(bill: Bill?, error: Error?) {
// Save preauth card
UserDefaults.standard.set(bill?.cardMask, forKey: cardMask)
UserDefaults.standard.set(bill?.token, forKey: cardToken)

if error != nil {
self.presentAlert(title: "Error", message: error?.localizedDescription)
}

if bill != nil {
let mask = bill?.cardMask ?? ""
let token = bill?.token ?? ""
self.presentAlert(title: "Save Success",
message: "Card mask: \n\(mask), \nToken: \n\(token)")
}
}
}

7.2. Масова оплата комунальних рахунків за токеном

7.2.1 Ініціалізація оплати за токеном

Для виклику екрану оплати за токеном необхідно викликати метод presentPaymentBillsByToken, передавши необхідні параметри.

PaymentPresenter

/// Method to present payment Bills by token screen
public func presentPaymentBillsByToken(on controller: UIViewController,
payParams: PortmoneSDKEcom.BillsPaymentParams,,
tokenParams: PortmoneSDKEcom.TokenPaymentParams)

Параметри методу presentPaymentBillsByToken

ПараметрТипОписNullability
controllerUIViewControllerКонтролер, поверх якого показується екран оплати за токеномrequired
payParamsBillsPaymentParamsПараметри, необхідні для проведення платежуrequired
tokenParamsTokenPaymentParamsПараметри, необхідні для проведення платежу за токеномrequired

Об’єкт BillsPaymentParams

ПолеТипОписNullability
contractNumberStringЛогін користувачаrequired
paymentBills[PaymentBill]Масив рахунків на оплату.Об’єкт PaymentBill включає в себе обовязкові 2 параметри, це:
billId: String, (Приклад: “123456789”.)
billAmount: Double, (Приклад: “1.00”.)
required
billCurrencyCurrencyВалюта проведення платежу. Можливі значення: UAH (стандартна)optional
paymentFlowTypepaymentFlowTypeАтрибут, який відповідає за можливі сценарії оплати: карткою, карткою або Apple Pay, або тільки Apple Pay.
Оплата Apple Pay доступна в разі оплати тільки одного рахунку, якщо рахунків більше - встановлене значення буде за замовчуванням .byCard.
Можливі значення:
-.byCard (значення без задання),
-.byCardAndApplePay,
-.byApplePay
optional
merchantIdentifierStringІдентифікатор, який ви реєструєте в Apple, який однозначно ідентифікує ваш бізнес як мерчанта, здатного здійснювати платежі (MerchantID)optional

Об’єкт TokenPaymentParams

ПолеТипОписNullability
cardNumberMaskedStringЗамаскований номер карткиrequired
tokenDataStringТокен карткиrequired
credentialsStringCredentials картки, які ми зберегли в пункті 7.1.1.required

7.2.2. Отримання результату оплати комунальних рахунків за токеном

Після проведення оплати буде сформований масив об’єктів [UBill] з інформацією про оплату кожного рахунку та буде викликаний метод didFinishPaymentBills делегата PaymentPresenterDelegate з ним в ролі параметра. У разі помилки при оплаті параметром буде системна помилка або об’єкт протоколу Error.

Після успішного проведення оплати при отриманні масиву об’єктів [UBill] в методі didFinishPaymentBills делегата PaymentPresenterDelegate, необхідно зробити аналіз кожного рахунку. Якщо параметри status рахунку не "PAYED" і errorMessage не пустий - це означає що рахунок не оплачено, помилка оплати рахунку в параметрі errorMessage.

Об’єкт UBill

ПолеТипОписNullability
billIdStringІдентифікатор здійсненої оплатиoptional
statusStringСтатус проведеної оплати. Можливі значення: "CREATED", "PAYED", "PREAUTH", "CANCELED", "RETURN", "REJECTED" та "".required
billAmountdoubleСума рахункуrequired
paidAmountdoubleСума проведеної оплатиrequired
commissionAmountdoubleКомісія проведеної оплатиrequired
authCodeStringКод авторизації оплатиoptional
recieptUrlStringПосилання на pdf з квитанцієюoptional
contractNumberStringНомер особового рахункуoptional
payDateStringДата та час здійсненої оплатиoptional
errorMessageStringПомилка при здійсненні оплатиoptional
payeeNameStringНазва компаніїoptional

Приклад:

// self <-- PaymentPresenter
extension PayBillsViewController: PaymentPresenterDelegate {

func didFinishPaymentBills(bills: [UBill]?, error: Error?) {
if error != nil {
presentAlert(title: "Error", message: error?.localizedDescription)
}

if bills != nil {
var description: String = ""
bills?.forEach({ bill in
description += "\n\nBill id: \(bill.billId ?? "")\nBill status: \(bill.status)\nBill amount: \(bill.billAmount)\nBill paidAmount: \(bill.paidAmount)\nBill commission: \(bill.commissionAmount)\nBill authCode: \(bill.authCode ?? "")\nBill recieptUrl: \(bill.recieptUrl ?? "")\nBill payDate: \(bill.payDate ?? "")\nBill payeeName: \(bill.payeeName ?? "")\nBill errorMessage: \(bill.errorMessage ?? "")"
})

self.presentAlert(title: "Payment Bills",
message: description)

Тестування

Після реєстрації у системі Portmone.com вам необхідно отримати у менеджера по співпраці наступну інформацію:

 • ідентифікатор вашої компанії у системі Portmone.com (payee_id);
 • приватний ключ вашої компанії, що використовується для формування унікального підпису кожного запиту.

Система Portmone.com надає партнерам можливість використовувати для тестування два режими: тестовий режим та продуктивний режим з автоматичним скасуванням платежів.

Тестовий режим роботи платіжного шлюзу означає, що система Portmone.com виконує усі перевірки коректності введених даних від Партнера та його клієнта, формує замовлення, але авторизація платіжної картки не виконується. Проходження перевірки 3-D Secure неможливе.

Картки для тестування:

Номер карткиРезультат
4444333322221111Успішна оплата
4111111111111111Неуспішна оплата

Продуктивний режим з автоматичним скасуванням оплати дає можливість виконувати реальні оплати з використанням реальних карток. Після здійснення оплати списані кошти повертаються на картку протягом 30 хвилин (відбувається автоматичне скасування платежу).

Для того, щоб увімкнути чи вимкнути тестовий режим платіжного шлюзу або автоматичне скасування платежу, необхідно надіслати відповідного листа з зареєстрованої адреси електронної пошти менеджерам Portmone.com по співпраці з на адресу [email protected].

Важливо! Перед запуском в роботу системи приймання платежів переконайтеся, що тестовий режим або автоматичне скасування платежу відключені!